Giải pháp bãi xe thông minh

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Show sidebar

Hệ thống bãi xe gói 1

20.000.000 
 • Máy tính : 1 bộ
 • Phần mềm : 1 bộ
 • Camera : 2 - 4 Cái
 • Đầu đọc thẻ RFID : 2 cái
 • Thẻ từ : 100 thẻ
 • Switch : 1 bộ
 • Tủ đựng thiết bị

Hệ thống gữi xe tự động có barie gói 2

25.000.000 
 • Máy tính : 1 bộ
 • Phần mềm : 1 bộ
 • Camera : 2 – 4 Cái
 • Đầu đọc thẻ RFID : 2 cái
 • Thẻ từ : 100 thẻ
 • Switch : 1 bộ
 • Tủ đựng thiết bị : 1 bộ
 • Barie tự động : 2 bộ hoặc 1 bộ